Den smartaste modellen att köpa och äga häst tillsammans!
Bolagsavtal

T-001

Just nu
5 725
andelsägare.

  
Varför har vi bolagsavtal

X-105

Eftersom vi valt kommanditbolagsformen för andelsägande behövs ett AVTAL mellan bolagsmännen för att reglera de skyldigheter och rättigheter som bolagsmännen har mot varandra.

EASY KB har tidigare haft två föregångare till det bolagsavtal som gäller nu. Bolagsavtalet innehåller "regler" för både smått och stort som kan uppstå under den tid bolaget består. Kort sagt innehåller bolagsavtalet de Allmänna och Särskilda villkor, som gäller för andelsägande genom EASY KB.

Bolagsavtalet är omfattande och bygger på de erfarenheter som EASY KB har fått under de mer än 30 år som bolaget existerat. Var och en som går in som bolagsman i EASY KB blir bunden av avtalet, när denne skriver under blanketten KÖPANBUD (=ansökan om inträde i bolaget). Bolagsavtalet är skriftligt och därför behövs varje delägares underskrift i original.

Varje delägare garanterar också att han/hon läst avtalet och de villkor och upplysningar som finns noterade på blanketterna Köpanbud & Försäljningsuppdrag och godkänt att det gäller för honom/henne.

 

Den som inträder i bolaget åtager sig att betala, dels, vid anfordran, den insats som inregistrerats hos bolagsverket, och dels, månadsvis, det skuldnetto som  uppkommit för de andelar/hästar som man själv valt ut. Åtagandet kvarstår även om vederbörande gått ur bolaget. Föreligger skulder till bolaget vid utträdet, t ex genom obetalda månadsavgifter, igångsätts ett kravförfarande från bolagets sida.

 

Det nu publicerade bolagsavtalet ersätter de tidigare gällande bolagsavtalen från 2004 & 2014. De föreskrifter för ändring av avtalet som finns i föregående avtal har följts: Det nya bolagsavtalet har under tiden juli  - augusti 2017 publicerats på bolagets hemsida samt aviserats på månadsavräkningen för juli 2017.

Det nya bolagsavtalet trädde i kraft den 1 september 2017.

Klicka på bilden nedan för att komma till bolagsavtalet!

 

Har du FRÅGOR om BOLAGSAVTALET och/eller BILAGORNA ?

Skriv din fråga på e-mail juridik@easykb.se.

Vår jurist svarar så snart han hinner, i första hand via e-mail.

Men lägg gärna med ditt telefonnummer också, så ringer juristen upp om det behövs.

Denna juridiska service är kostnadsfri!

        

Kontaktinformation


Easy KB (916616-7271)
Postadress:  Box 305,  75105  UPPSALA 

Telefon: 018-124004 (08.30-16.30)
Telefax: 018-126004
E-post: info@easykb.se
Besöksadress:  Knivstagatan 8  UPPSALA  

© 1987 - 2018 Svenska Andelshästar AB
Sidan skapades på 0.02911 sekunder.