Den smartaste modellen att köpa och äga häst tillsammans!
Bolagsavtal

T-001


Just nu
6 616
andelsägare.

Varför har vi bolagsavtal

X-105

Eftersom vi valt kommanditbolagsformen för andelsägande behövs ett AVTAL mellan bolagsmännen för att reglera de skyldigheter och rättigheter som bolagsmännen har mot varandra.

EASY KB har tidigare haft två föregångare till det bolagsavtal som gäller nu. Bolagsavtalet innehåller "regler" för både smått och stort som kan uppstå under den tid bolaget består. Kort sagt innehåller bolagsavtalet de Allmänna och Särskilda villkor, som gäller för andelsägande genom EASY KB.

Bolagsavtalet är omfattande och bygger på de erfarenheter som EASY KB har fått under de mer än 30 år som bolaget existerat. Var och en som går in som bolagsman i EASY KB blir bunden av avtalet, när denne skriver under blanketten KÖPANBUD (=ansökan om inträde i bolaget). Bolagsavtalet är skriftligt och därför behövs varje delägares underskrift i original.

Varje delägare garanterar också att han/hon läst avtalet och de villkor och upplysningar som finns noterade på blanketterna Köpanbud & Försäljningsuppdrag och godkänt att det gäller för honom/henne.

 

Den som inträder i bolaget åtager sig att betala, dels, vid anfordran, den insats som inregistrerats hos bolagsverket, och dels, månadsvis, det skuldnetto som  uppkommit för de andelar/hästar som man själv valt ut. Åtagandet kvarstår även om vederbörande gått ur bolaget. Föreligger skulder till bolaget vid utträdet, t ex genom obetalda månadsavgifter, igångsätts ett kravförfarande från bolagets sida.

 

Det nu publicerade bolagsavtalet ersätter de tidigare gällande bolagsavtalen från 2004 & 2014. De föreskrifter för ändring av avtalet som finns i föregående avtal har följts: Det nya bolagsavtalet har under tiden juli  - augusti 2017 publicerats på bolagets hemsida samt aviserats på månadsavräkningen för juli 2017.

Det nya bolagsavtalet trädde i kraft den 1 september 2017.

Klicka på bilden nedan för att komma till bolagsavtalet!

 

Har du FRÅGOR om BOLAGSAVTALET?

Skriv din fråga på e-mail info@easykb.se.

Vi svarar så snart vi hinner, i första hand via e-mail, men lägg

gärna med ditt telefonnummer också, så ringer vi upp om det behövs.

Kontaktinformation© 1987 - 2020 Svenska Andelshästar AB

Easy KB (916616-7271)
Postadress:   Box 305,  751 05  Uppsala SWEDEN 
Besöksadress:  Knivstagatan 8   753 23  UPPSALA  
Telefon: 018-124004 (9 - 16)
E-post
Sören Herbertsson soren.herbertsson@easykb.se
Staffan Karlsson staffan.karlsson@easykb.se
Folke Forsmarker info@easykb.se
Göran Blom goran.blom@easykb.se
Ekonomi eva.easykb@telia.com
Sidan skapades på 0.03805 sekunder.