Easy KB

T-001


Just nu
6 625
andelsägare.

Skattekonserkvenser

X-112

SKATTEKONSEKVENSER

för andelsägare i Easy KB

FÖRDELAR

Moms: All moms som erläggs för inköp av trav- eller galopphäst, träning, veterinär, transport, administration etc behöver normalt ej betalas av andelsägarna, vilket medför att allt blir i princip c:a 20% billigare än om momsavdrag inte beviljas.

Kvittning av vinst och förlust på olika hästar: Årsresultatet från alla andelar som samma person äger ''kvittas'' - även om andelarna avser olika hästar i Easy KB. Endast nettot av samtliga andelar redovisas som årsresultat. Om nettot är underskott får detta sparas till nästa år och kvittas mot ev överskott då. Om underskott föreligger även efter år 2 så sparas detta till år 3 osv i ''all evighet''...
Detta underskott kvarstår även om många andelar säljs, bara dock alltid minst en andel finns kvar (och även om denna kvarvarande andel inte längre drar några kostnader alls pga att hästen är såld).

Reavinst och reaförlust: Om en häst blir bra kan en andel i den hästen troligen säljas med vinst (om man nu vill sälja överhuvudtaget). Från försäljningspriset dras då först det s k justerade ingångsvärdet på andelen, och om reavinst då uppstår, får den kvittas enligt särskilda regler mot vissa andra förluster i inkomstslaget KAPITAL.

Om en häst inte blir så bra eller har ''tjänat ut'' är det också viktigt att andelen i den hästen säljs - om så bara för en krona. Då uppkommer nämligen en reaförlust som kan användas till kvittning mot andra intäkter i KAPITAL(t ex bankräntor, aktieutdelning, reavinst på fastighet etc), och i sista hand som en skattereduktion (värd c:a 20 % av förlusten) vilket alltså innebär kvittning mot löneskatter och andra skatter.

Förlustbeloppet uträknas även det med hjälp av det s k justerade ingångsvärdet som Easy KBs dataprogram håller reda på hela tiden för privatpersoner, och detta innebär ofta att flera års inbetalade avgifter helt plötsligt ''blir värda'' något igen.

Och så kommer kanske det bästa av allt: Även om du utnyttjar reaförlusterna, men fortfarande är kvar i bolaget med en enda liten andel(t.ex. Privat Andelsgrupp), så ligger ALLT OUTNYTTJAT RESULTATUNDERSKOTT KVAR hos dig - i väntan på att du äntligen får en fullträff när du så småningom köper in dig i en ny häst...!


NACKDELAR

Egentligen finns inga nackdelar med Easy KB från skattesynpunkt - om man jämför med andra sätt att äga häst tillsammans.

Tvärtom vågar vi säga att den här konstruktionen är den överlägset bästa i det krångliga skattesystem vi har.

I detta system kan man inte med gott samvete rekommendera någonting annat än kommanditbolag för gemensamt hästägande. Orsakerna till detta är inte i första hand skatterättsliga utan civilrättsliga (man slipper solidariskt betalningsansvar för meddelägare etc).


Eftersom kommanditbolag (liksom handelsbolag - som man alltså inte ska välja pga de civilrättsliga reglerna) bedriver NÄRINGSVERKSAMHET sett från skattesynpunkt, så blir det något krångligare att deklarera än om man inte hade ägt del i någon häst alls.

Alla andelsägare blir s k kommanditdelägare och skall var och en deklarera sitt innehav av andel/-ar.

Man måste fylla i en deklaration och skicka/lämna in den i början av maj.

Det som möjligtvis är krångligt med andelsdeklarationen - hjälper vi till med

I Easy KBs system ingår att varje andelsägare får ut de uppgifter man behöver för deklarationen, tillsammans med tydliga anvisningar.

Kontaktinformation© 1987 - 2020 Svenska Andelshästar AB

Easy KB (916616-7271)
Postadress:   Box 305,  751 05  Uppsala SWEDEN 
Besöksadress:  Knivstagatan 8   753 23  UPPSALA  
Telefon: 018-124004 (9 - 16)
E-post
Sören Herbertsson soren.herbertsson@easykb.se
Staffan Karlsson staffan.karlsson@easykb.se
Folke Forsmarker info@easykb.se
Göran Blom goran.blom@easykb.se
Ekonomi eva.easykb@telia.com
Sidan skapades på 0.03712 sekunder.