Easy KB

T-001


Just nu
6 619
andelsägare.

Vad kostar det

X-114

INFORMATION OM UPPLÄGG & KOSTNADER I EASY KB

EXEMPEL: Ett kompisgäng tillsammans med en tränare beslutar sig för att inhandla en travhäst eller galopphäst i 20 andelar. De bestämmer sig för att hästen får kosta max kr 200.000:- (inkl moms 40.000:-)

Tävlingshästen kostar då 8.000:-/andel (1/20) exklusive moms kr 2.000:-. Andelsägaren behöver dock inte betala och ligga ute momsen(det gör Easy KB)! I samband med förvärv tillkommer en reg-avg på kr 500:- per delägare (oavsett antal andelar). För att ett köp ska komma till stånd, måste varje delägare skicka in ett underskrivet köpanbud till Easy KB. Köpanbud och Bolagsavtal, finns att hämta på vår Internetsida (se under rubriken Blanketter). Om man saknar skrivare, så går det även bra att beställa dessa handlingar via telefon.

                 Administrationsavgift = 60:- /andel och månad (eller 1.200:- för hela hästen)
                  Garantifondsavgift * = 23:- /andel.* och månad (eller 460:- för hela hästen)

       Sammanlagd avgift / utgift för en delägare blir kr 83:- per andel/mån (jämför med belopp nedan!)
                                         (samtliga kostnader följer gällande bolagsavtal)

Easy KB tar hand om allt pappersjobb och förebygger juridiska och skattemässiga bekymmer.
Fullständig redovisning sker minst 1 gång i månaden via internet (även tränarrapporter).

Deklarationsunderlag (ingångsvärden & andelsresultat) redovisas till resp delägare en gång per år.
Delägarna får även tillgång till en egen andelsägarsida och hästsida på internet ( tränarrapporter, ekonomisk redovisning, delägarförteckning med e-mail m.m.).

Speciella ekonomiska fördelar: (med att vara delägare i en tävlingshäst i Easy KB)
Det solidariska betalningsansvaret finns ej = En delägare ansvarar endast för sin ägarandel!

Momsavlyft direkt: Första året kostar unghästen i exemplet c:a kr 19.500:- /mån (inkl. moms) eller motsvarande c:a 975:-/mån per andel. Förutsättning; Kostnad (exkl. moms) för hel unghäst / mån:
Trän. 11.500:-, Försäkring 740:-, Adm-avg. 1.200:-, Gar-fond avg. 460:-, Övrigt c:a 1.700:- Det är viktigt att kunna lyfta momsen direkt! Som delägare i Easy KB är man garanterat snabbt momsavlyft. Sålunda reducerar man månadsutgiften för andelsägarna med ca 3.900:-/mån eller motsvarande ca 195:-/andel & mån.

OBS! Träningsavgiften varierar dock en hel del bland tränarna. Dessutom brukar en unghäst vara lite billigare än en tävlingshäst, så denna kostnad kommer kanske under hand att öka, i så fall ökar även utgiften för moms (delägarna i Easy KB slipper även betala för denna eventuella förhöjda momsutgift)!

När delägarna avyttrar andelar föreligger rätt till reaförlustavdrag (ca 20% = ca 156:-/andel & månad) om andelarna gått med förlust. Om en delägare väljer att gå med i ännu en häst i Easy KB (samma förvärvskälla!), kan han/hon kvitta hela det rullande underskott som kan ha uppstått i den första hästen mot ev vinster från den nya hästen.

                Delägande i en tävlingshäst i Easy KB medför optimalt en reducerad kostnad / 
        utgift (direkt eller på sikt) med c:a kr 351:- per andel/mån (jämför med belopp ovan!)

Sammanfattning: De administrativa kostnaderna för en andel i Easy KB är 83:- per månad. Samtidigt är de skattemässiga fördelarna för privat personer c:a 351:-/andel & månad (dvs. 195:- + 156-) 

Således ''sparar'' man c:a 268:- (= 351:- ./. 83:-) per andel och månad, jämfört med om man äger hästen i ''vanlig konsortieform''. (Därtill kommer förstås fördelarna med att slippa allt administrativt arbete, samt fördelen med begränsat personligt ansvar!)

Delägaren i Easy KB är berättigad till att - utan att behöva ange speciell orsak - när som helst efter två år ''hoppa'' av sitt ägarengagemang. Delägaren får då tillbaka 400:- /andel, och har på så sätt en garanterad rätt att avsluta sitt delägande i Easy KB (se punkt 7 i bolagsavtalet). Tillsammans med det begränsade betalningsansvaret (se ovan) ges hästdelägaren härmed en möjlighet att göra en säkrare kostnadskalkyl på sitt andelsinnehav.

        DRIFTSKOSTNAD FÖR EN ANDEL (utan hänsyn tagen till ev prispengar) uppskattas till:

                       För en hästuppdelad i 20 andelar (5%) cirka 700 - 850 kr/månad

                     För en häst uppdelad i 100 andelar (1%) cirka 170 - 190        kr/månad

Kontaktinformation© 1987 - 2020 Svenska Andelshästar AB

Easy KB (916616-7271)
Postadress:   Box 305,  751 05  Uppsala SWEDEN 
Besöksadress:  Knivstagatan 8   753 23  UPPSALA  
Telefon: 018-124004 (9 - 16)
E-post
Sören Herbertsson soren.herbertsson@easykb.se
Staffan Karlsson staffan.karlsson@easykb.se
Folke Forsmarker info@easykb.se
Göran Blom goran.blom@easykb.se
Ekonomi eva.easykb@telia.com
Sidan skapades på 0.04061 sekunder.